1.       מבוא

א.      ברוכים הבאים לאתר  של בייבי שירי , בבעלות עדי שירי מנצור (להלן: "נותנת השירות"), המופעל על ידי אסף מנצור (להלן: "בעל האתר").

ב.      הגישה לאתר והשימוש בו, כפופים לתקנון המפורט (להלן "התקנון"), המהווה חוזה מחייב בין מבצעת הפעולה באתר / הרוכשת / הלקוחה (להלן: "המשתמשת / הלקוחה") לבין נותנת השירות, לכן הנך מתבקשת לקרוא את התקנון בקפידה.

ג.        האמור בתקנון זה מנוסח בלשון נקבה לשם הנוחות בלבד והאמור בו מכוון לשני המינים כאחד.

ד.      נותנת השירות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון בכל עת ובכל עניין, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

ה.      נותנת השירות רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן  את המוצרים באתר, מחירם, הפעילות בו, ואת תנאי השימוש  .

ו.        ביצוע פעולה באתר מהווה הסכמה כי המשתמשת קראה תקנון האתר, הבינה את תוכנו והינה
כפופה להוראות התקנון, כלליו ומסכימה לתחולתם. לא תהא ולא תשמע למשתמשת ו/
או למי מטעמה כל טענה ו/או תביעה כנגד נותנת השירות ו/או מי מטעמה מלבד טענות להפרת ההתחייבויות בכפוף להוראות התקנון לעיל ולהלן.

ז.       שירות הלקוחות של בייבי שירי: טלפון 052-6409087 דואר אלקטרוני adidoshiri@gmail.com

2.       המשתמש

א.      כל אדם רשאי להשתמש באתר, ובתנאי שהוא בעל כשרות משפטית.

ב.      במידה והמשתמש הינו קטין או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו נעשה לאחר קבלת אישור כאמור.

ג.        המשתמשת הנה בעלים של כרטיס אשראי תקף, שהונפק ע"י מוסד פיננסי ו/או מוסד
בנקאי ו/או חברות כרטיסי האשראי המורשים לעשות כן על פי חוק.

ד.      המשתמשת היא בעלת תיבת דואר אלקטרוני פעילה.

ה.      באחריות המשתמשת, טרם ביצוע ההזמנה, לבדוק היטב את הכמויות המוזמנות על ידה, גם אם התייעצה טלפונית עם בייבי שירי לפני ההזמנה.

3.       רכישה באתר

א.      רכישת הסדנא באתר היא לצריכה אישית ולא סיטונאית.

ב.      תנאי ומועדי התשלום יהיו בהתאם להחלטה של בייבי שירי. מספר התשלומים האפשרי יוצג לך במעמד הרכישה.

ג.        כל המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ בשיעוריו הנוכחיים.  

ד.      כדי לבצע את ההזמנה, יש למלא את כל הפרטים האישיים הנדרשים על פי ההנחיות באתר, לרבות הזנת פרטי כרטיס אשראי בתוקף. פרטי האשראי יאומתו מול חברת האשראי לאחר הזנתם במערכת.

ה.      הזמנה תתקבל בבייבי שירי רק לאחר השלמת מלוא הפרטים ולרבות ביצוע התשלום.

ו.        במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי של המשתמשת, תחשב ההזמנה כאילו לא בוצעה מלכתחילה, והמשתמשת תקבל הודעה מיידית בגין הסירוב.

ז.       עם השלמת הרכישה, יישלח למשתמשת דוא"ל לכתובת שהוזנה על ידה במועד ההרשמה, עם חשבונית מס קבלה, קישור לסדנא, שם משתמש וסיסמא לצורך הפעלתו. בנוסף, תקבל המשתמשת קישור להזמנה לקבלת הייעוץ בוואטס אפ.

ח.      שם המשתמש והסיסמא הינם אישיים, לא ניתנים להעברה לאחר, וניתנים לפתיחה בעד ארבעה מכשירים של המשתמשת בלבד.

ט.      רכישת הסדנא כמתנה לאחרת שאינה הרוכשת – ככל שהרוכשת תרכוש את הסדנא במתנה לאחרת, באחריותה למלא את פרטיה (לרבות כתובת למשלוח) של מקבלת המתנה בסעיפים הרלוונטים במעמד הרכישה, על מנת שמקבלת המתנה תוכל לקבל את הערכה למענה, ואת הליווי בוואטס אפ. ככל שלא ימולאו פרטיה של מקבלת המתנה, הערכה תשלח לרוכשת, ועלויות משלוח נוספות, ככל שידרשו, יחולו על הרוכשת.

י.        מובהר כי כל האמור בתקנון זה יחול ללא יוצא מן הכלל גם על מקבלת המתנה.

4.       המוצר

א.      באמצעות האתר תוכלי לרכוש סדנת ליווי התפתחותי לתינוקות שמתאימה מגיל לידה ועד לגיל 4 חודשים.  

ב.      הסדנא תהיה פתוחה לצפייה לתקופה של עד 8 חודשים ממועד ביצוע הרכישה.

ג.        הסדנא כוללת: 6 מפגשים מוקלטים מראש אשר מועברים על ידי עדי שירי מנצור, מלווה התפתחותית לתינוקות.

ד.      הסדנא אינה מהווה תחליף לקבלת ייעוץ פרטני / ואו ייעוץ רפואי, על פי הצורך.

ה.      כל רוכשת של הסדנא, תקבל במתנה וללא תשלום נוסף, את המוצרים הבאים:

1. ערכת צעצועים ראשונה לתינוק;

2. ליווי בוואטס אפ – בנושאי הסדנא בלבד (לא כולל הנושאים המועברים במפגשי הבונוס), באופן פרטני או במסגרת קבוצה (אנא ראי פירוט בעניין זה בסעיף י להלן);

3. מפגש בונוס בנושא רצפת אגן אשר מועבר על ידי מירב בן אברהם, פיזיוטרפיסטית מוסמכת

4. מפגש בונוס בנושא ייעוץ שינה המועבר על ידי מיכל היקרי, יועצת שינה מוסמכת.

ו.        התשלום המבוצע דרך האתר הינו עבור הסדנה בלבד. כל ההטבות המפורטות בסעיף 4.ד. לעיל, ניתנות לרוכשת הסדנא במתנה וללא עלות נוספת, ועל כן לא ניתן להחליפן (ראי הרחבה בפרק 6 להלן).

ז.       ערכת הצעצועים – הערכה מכילה מגוון צעצועים משתנים המתאימים לתינוקות בגילאי לידה עד ארבעה חודשים. בייבי שירי רשאית לשנות/להחליף/להוסיף / להסיר לערכה מוצרים לפי שיקול דעתה הבלעדי. לא ניתן להחליף ו/או לקבל זיכוי בגין המוצרים הניתנים במסגרת הערכה, שכן מוצרים אלו ניתנים במתנה וללא עלות.

ח.      התמונות המוצגות באתר, הצבעים והאריזות, הינם להמחשה בלבד. ייתכנו שינויים בגודל ובצורת המוצר שיתקבלו אצל הלקוחה, כחלק מערכת הצעצועים.

ט.      ליווי בוואטס אפ: רוכשת הסדנא תהיה זכאית לקבלת ליווי בוואטס אפ, בנושאי הקורס בלבד (ולא כולל הנושאים שבמפגשי הבונוס). המענה יינתן על ידי נותנת השירות, או מי מטעמה.

י.        הליווי יינתן למשך תקופה של עד ארבעה חודשים ממועד רכישת הקורס, או עד להגיעו של התינוק לגיל ארבעה חודשים, לפי המוקדם.

יא.   הליווי יינתן באופן פרטני או במסגרת קבוצת וואטס אפ, לשיקול דעתה הבלעדי של בייבי שירי.

יב.    שעות הייעוץ בוואטס אפ יתקיימו בימים ראשון עד חמישי, לא כולל ערבי חג וחגים, בשעות 10:00-19:00. מענה לפניה בוואטס אפ יינתן עד 24 שעות ממועד הפניה.

יג.     ככל שללקוחה אין וואטס אפ, תוכל לקבל מענה באמצעות הודעת SMS או בדוא"ל, ככל שיתאפשר לנותנת השירות, ולשיקול דעתה הבלעדי.

יד.    מפגשי בונוס- האמור במפגשים מוקלטים אלו, הינו באחריות מעבירות המפגש בלבד, ולא מחליף ייעוץ פרטני ו/או רפואי במידת הצורך. המפגשים צורפו כהטבה לרוכשות הסדנא, ללא תשלום נוסף, והנושאים המועלים בהם אינם חלק מהליווי שיינתן בוואטס אפ.

טו.   בייבי שירי רשאית להחליף ו/או לשנות ו/או להסיר את מגוון המוצרים המוצגים באתר, ואת מפגשי הבונוס הניתנים במסגרת הסדנא, ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

טז.   תקלות טכניות – בכל מקרה בו הרוכשת לא תוכל לפתוח את הסדנא, יש לפנות לשירות הלקוחות של בייבי שירי. במקרה ומקור התקלה בחברת רב מסר (אשר באמצעות שרתיה מופעלת הסדנא), בייבי שירי לא תהיה אחראית לתקלה, אך תעשה כל שביכולתה על מנת לסייע לרוכשת לקבל מענה לפנייתה.

5.       שליחויות ומועדי אספקה

א.      ערכת הצעצועים אשר ניתנת כמתנה לרוכשות הסדנא, תשלח עם שליח עד הבית, עד 14 ימי עסקים ממועד רכישת הסדנא.

ב.      שליחויות תתבצענה לכלל חלקי הארץ, בימים א-ה, לא כולל ערבי חג וחגים.

ג.        עם ביצוע ההזמנה תקבל הלקוחה מייל עם חשבונית מס עבור רכישת הסדנא. מעקב אחר המשלוח ניתן לעשות דרך בייבי שירי לאחר 7 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה.

ד.      במידה והלקוחה לא בבית בעת הגעת השליח, אפשר לאשר לשליח להשאיר את המשלוח ליד הדלת או בארון החשמל. במקרה זה בייבי שירי לא תהא אחראית לכל נזק ו/או אובדן או נזק עקיף או תוצאתי אחר מסוג שהוא שיגרמו למשלוח כתוצאה מכך. חבילה שלא יתקבל עבורה מענה מצד הלקוחה, תוחזר אל בייבי שירי . במקרה שהרוכשת תבקש לשלוח את המשלוח בשנית, עליה לשאת בעלויות המשלוח.

ה.      בהזמנות שיתבצעו בזמן מבצעים באתר, או בחגים, עלול להיות עיכוב במשלוח, עקב עומס.

ו.        באחריות הרוכשת להזין את מלוא הפרטים הנכונים במעמד הרכישה. במידה ויש טעות בכתובת שהוזנה על ידי הלקוחה, ויש לשלוח את החבילה לכתובת אחרת, הלקוחה תישא בעלות האיסוף והמשלוח הנוסף.

ז.       בייבי שירי לא תהיה אחראית לכל נזק בגין איחור ו/או עיכוב שנגרמו כתוצאה מהתנהלות חברת השליחויות, מכוח עליון, צד שלישי ו/או נסיבות או אירועים שאינם בשליטתה, אך תעשה כל מאמץ לסייע, ככל שניתן.

ח.      איסוף עצמי מבייבי שירי, בתיאום מראש בלבד, יתבצע בימים א – ה (לא כולל ערבי חג וחג) בשעות  08:00-18:00 מרחוב הכלנית __ כפר סבא.

6.       מדיניות ביטולים, שינויים והחזרות

א.      מדיניות החזרת המוצרים, ביטול ו/או שינוי הזמנת המוצרים כפופה להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981 (“חוק הגנת הצרכן”) והתקנות על פיו, הוראות חוק המכר, התשכ”ח 1968, הוראות חוק כרטיסי חיוב ו/או על פי כל דין.

ב.      קורס דיגיטלי הוא בבחינת חומר הניתן להעתקה / שכפול / צפייה חוזרת, ולכן לא ניתן לבטל את העסקה לאחר שהרוכשת עשתה שימוש (גם אם השימוש היה חד פעמי) בשם המשתמש והסיסמא, והרוכשת לא תהיה זכאית להחזר כספי כלשהו, בהתאם לחוק הגנת הצרכן.  

ג.        במידה והרוכשת ביצעה את הרכישה באתר, אך לא עשתה שימוש בשם המשתמש והסיסמא, כפי שיוצג במערכות נותנת השירות, ובתנאי שערכת הצעצועים טרם נפתחה ו/או נפגמה, והיא ארוזה באריזתה המקורית, הלקוחה רשאית על פי חוק, לבטל את הרכישה, תוך ארבעה עשר (14) ימים ממועד הרכישה.

ד.      אם הלקוחה הינה עולה חדשה, אזרחית ותיקה או אדם עם מוגבלות, ובתנאי שהלקוחה לא עשתה שימוש בשם המשתמש והסיסמא, ובתנאי שערכת הצעצועים טרם נפתחה ו/או נפגמה, והיא ארוזה באריזתה המקורית, הלקוחה רשאית לבטל את העסקה תוך ארבעה חודשים מיום רכישת הסדנא או מיום קבלת אישור עם פרטי העסקה – לפי המאוחר.

ה.      הודעת הביטול תעשה באמצעות שליחת דוא"ל לבייבי שירי. עם קבלת הודעת הביטול, תחסם גישתה של הרוכשת לסדנא.

ו.        במסגרת הביטול, הלקוחה מחויבת להחזיר את ערכת הצעצועים על חשבונה, כשהיא באריזתה המקורית, לא נעשה בה שימוש והיא לא נפגמה, בתוך 14 ימים ממועד שליחת הודעת הביטול.

ז.       בתוך 3 ימי עסקים מקבלת הערכה אצל בייבי שירי, תזוכה הלקוחה בסכום הרכישה, בניכוי דמי ביטול בגובה 5% מהמחיר ששולם, או ב- 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם.

ח.      ככל שהערכה לא התקבלה אצל בייבי שירי בתוך 14 ימים ממועד הביטול, או הוחזרה שלא כאמור בסעיף ו לעיל, תזוכה הלקוחה בניכוי 170 ₪, שווי הערכה, בנוסף לאמור בסעיף ז לעיל.

ט.      מכיוון שהמוצרים אשר נשלחים לרוכשת בערכת הצעצועים ניתנים במתנה, ללא עלות, וכהטבת בונוס בלבד, הערכה ומוצריה אינם ניתנים להחלפה ו/או זיכוי מכל סיבה שהיא.

7.       קניין רוחני וזכויות יוצרים

א.       כל זכויות היוצרים באתר זה ובסדנא הנמכרת באמצעותו, לרבות תמונות (מקוריות), מאמרים, סרטוני וידאו, טקסטים וכיו"ב, הינם רכושה הבלעדי של נותנת השירות, ואין לעשות בהם כל שימוש ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב.

ב.       אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם בייבי שירי.

ג.         אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר  וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.

8.       מדיניות פרטיות

א.      נותנת השירות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת בעלת האתר ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהיה נותנת השירות אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

ב.      נותנת השירות רשאית לעשות שימוש בטכנולוגית cookies או בכל טכנולוגיה דומה לשמירת מידע מקומי, לצרכי חווית משתמש מהירה ויעילה יותר.

ג.        נותנת השירות רשאית לעשות שימוש בפרטים שהוזנו באתר על ידי הלקוחה לצורך איסוף נתונים סטטיסטים על השימוש באתר.

ד.      בהסכמתך לתקנון זה, יש משום הסכמה לנותנת השירות או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע ודיוור על שירותים ומשאבים הקשורים למוצריה של נותנת השירות. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק, באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS או כל אמצעי אחר.

ה.      הלקוחה יכולה לבקש בכל עת להפסיק את קבלת החומר השיווקי באמצעות פנייה לנותנת השירות בדואר אלקטרוני, או באמצעות לחיצה על "להסרה מרשימת התפוצה" או כל מלל דומה שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח.

ו.        נותנת השירות ו/או מי מטעמה לא יגלו ו/או ימכרו כל מידע הנאסף באתר לכל צד שלישי כלשהו, וזאת למעט למי מטעמם להם הם מספקים את המידע הנאסף באתר אך ורק לצורך מתן שירות והשלמת הליך רכישה שבוצע באתר, ואשר אף הם מחויבים להגנה מלאה על סודיות המידע הנאסף באתר.

ז.       יחד עם זאת, נותנת השירות ו/או בעל האתר יהיו רשאים להעביר מידע הנאסף באתר לצד שלישי (למעט מידע רגיש כגון פרטי אשראי, מספרי תעודות זהות וכיו״ב) במקרים הבאים:

1.    ניתנה לכך הסכמת המשתמשת בכתב ומראש;

2.     הם נדרשים על פי חוק להעביר את המידע האמור.

3.     על מנת להגן על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות של האתר ו/או מי מטעמו בכל הנוגע לאתר זה;

4.    במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמשת לבין נותנת השירות או ו/או בעל האתר אשר תחייב חשיפת הפרטים;

5.    אם המשתמשת תפר את תקנון האתר או אם תבצע באמצעותו, או בקשר כלשהו עם האתר, פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין, או כל ניסיון לבצע פעולות כאלה;

6.    בכל מקרה שנותנת השירות או בעל האתר יסברו, כי מסירת המידע הנאסף נחוץ על מנת למנוע נזק חמור לגוף המשתמשת או לרכושה או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

7.    כמו כן, יתכן שנותנת השירות תעביר לצדדים שלישיים מידע סטטיסטי כללי בלבד, שאינו אישי או פרטי, לגבי השימוש באתר, וכן שמות הדומיין של נותני שירות האינטרנט של המבקרים באתר;

8.    אם נותנת השירות תמזג את פעילותה לתוך פעילות גוף אחר או אם האתר יעבור לבעלות אחרת ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים באתר, אבל רק במקרה שהתאגיד יתחייב לשמור על מדיניות פרטיות זו.

9.       דין וסמכות שיפוט

א.       פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב תהא סמכות שיפוט בלעדית.

10.   כללי

א.      נותנת השירות רשאית לעשות שינויים באתר, בשירותים ובמוצרים המוצעים בו ואף להפסיק את פעילותו. שינויים מסוג זה עלולים לגרום לאי נוחות בעת השימוש באתר, והנך מוותרת בזאת מראש על כל טענה בעניין זה.

ב.      השימוש באתר הוא על אחריותה הבלעדית והמלאה של הלקוחה, ובעלת האתר לא תישא באחריות כלשהיא בגין שימוש זה.

ג.        נותנת השירות ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל נזק ו/או הפסד אשר ייגרם למזמינה ו/או לכל צד שלישי בעקבות האמור בסדנה / השימוש באתר ו/או ביצוע הזמנות באתר ו/או עיכוב בעת אספקת ההזמנות וכיו"ב.

ד.      נותנת השירות לא תהיה אחראית לכל נזק, בגוף או ברכוש, ו/או הפסד, אשר נובע מהשימוש במוצרים אשר יסופקו במסגרת השירותים המוצעים באתר, ומהאמור בסדנא ובשיעורי הבונוס, והכל בכפוף לאמור בכל דין.  באחריות המזמינה לוודא כי הסדנא שנרכשה על ידה, תואמת לצרכיה.

ה.      אין ליצור קישורים לאתר, מכל אתר אינטרנט המכיל תכנים לא חוקיים או המעודדים פעילות בלתי חוקית, לרבות תכנים המעודדים גזענות, הפליה, אלימות או תכנים פורנוגראפיים או פוגעניים אחרים.

ו.        נותנת השירות רשאית לחסום את גישתך לאתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ככל שביצעת מעשה בלתי חוקי / מסרת פרטים שגויים בעת ההרשמה / פגעת בדרך כלשהי בפעילותו התקינה של האתר.

ז.       בכל שאלה הנך מוזמנת לפנות לשירות הלקוחות של נותנת השירות.

דילוג לתוכן